بهترین فرمت مقاله نویسی مناسب سئو

برای نوشتن مقاله رعایت چهار چوبی برای موتور جستجو الزامی است

سعی میکنیم در این مقاله چند نکته مهم را برای شما عزیزان تشریح کنیم تا بتوانید مطالب سایت را با اهداف متناسب تهیطه و تنظیم کنید.

عنوان و مقدم

برای نوشتن یک مقاله یا یک مطلب کاربردی در یک وبسایت، نوشتن عنوان و مقدمه مناسب بسیار مهم است. امروزه نوشتن عنوان های کوتاه نمی توانند در سئو به شما کمک کنند پس نوشتن یم عنوان با بیش از 4 کلمه را توصیه میکنیم و این عنوان اطلاعات بیشتری از مقاله را در اختیار کاربران قرار میدهد. از سوی دیگر این عناوین به کار رفته در سایت شما با دیگر سر تیتر ها و پاراگراف هایی که می نویسید باید هم بستگی موضوعی داشته باشد و کلمات اصلی آن در مقاله یا مطلب یه کار بروند. رعایت این چارچوب به شما کمک می کند که مطالب شما برای موتور جستجو وکاربر قابل فهم باشد.

رعایت ترتیب عناوین ها

در زمان نوشتن مقاله یکی از مهم ترین موارد رعایت ترتیب زیر عنوان است. زیر تیتر یا زیر عنوان ها ، عناوین کوچک تر برای عناوین اصلی است که برای بخش بندی متن بکار میرود. این ترتیب باعث می گردد که کاربر سریع تر به خواسته و موضوع مدنظر برسد و بداند هر پاراگراف یا بخش مقاله درباره چه موضوعی است.

پاراگراف هایی با اندازه مناسب

حتما توجه داتشه باشید که پاراگراف های شما نباید بسیار بزرگ و بیش از 3 یا 4 خط باشد. در بعضی موارد اشکالی ندارد اما بیش از 6 خط کاربر را در مطالعه اذیت می کند و تعامل کاربر را با سایت شما کمتر می کند. از همین رو شکستن پاراگراف در جای مناسب برای مطالعه کاربر بسیار مهم است.

تکرار عنوان در بدنه مقاله

نوشتن هرگونه مقاله و عدم رعایت برخی نکات سئو به ضرر شما و وبسایت شما خواهد بود. یکی از نکات ایناست که شما در هر پاراگراف یا بخش مقاله باید به اندازه مناسب از کلمات کیلیدی یا عبارات کیلیدی استفاده کنید. این کار به موتور های جستجو کمک می کند تا محوریت موضوعی مقاله شما را مشخص کنید.


تنظیمات
این پرونده را به اشتراک بگذارید :
Facebook Twitter Google LinkedIn