پلان و هزینه طراحی وب سایت

سایت شخصی

سالیانه1.8 میلون تومان

فضای هاست200 MB

ترافیک ماهانهنا محدود

پرداخت قسطیخیر

دامنه irبله

پشتیبانی و آموزش رایگانبله

تعداد زیر دامنه1

تعداد ایمیل1

فعالسازی SSLبله

ماژول محصولاتخیر

مدیریت برندخیر

مدیریت صفات محصولبله

درج بیش از یک صفت برای محصولبله

مشاهده و سفارش

سایت شرکتی

سالیانه2.2 میلون تومان

فضای هاست200 MB

ترافیک ماهانهنا محدود

پرداخت قسطیخیر

دامنه irبله

پشتیبانی و آموزش رایگانبله

تعداد زیر دامنه1

تعداد ایمیل1

فعالسازی SSLبله

ماژول محصولاتخیر

مدیریت برندخیر

مدیریت صفات محصولبله

درج بیش از یک صفت برای محصولبله

مشاهده و سفارش

فروشگاه اینترنتی

سالیانه3.8 میلون تومان

فضای هاست200 MB

ترافیک ماهانهنا محدود

پرداخت قسطیخیر

دامنه irبله

پشتیبانی و آموزش رایگانبله

تعداد زیر دامنه1

تعداد ایمیل1

فعالسازی SSLبله

ماژول محصولاتخیر

مدیریت برندخیر

مدیریت صفات محصولبله

درج بیش از یک صفت برای محصولبله

مشاهده و سفارش
مقالات طراحی سایت

پلان و تعرفه تولید محتوا

بسته تولید محتوا برنز

ماهیانه1.5 میلیون تومان

مقاله 1200 کلمه ای8 عدد

مقاله 2000 کلمه ای1 مقاله

ادیت و طراحی عکس زیر عنوانبه تعداد مقاله

سئو مقالاتبله

تقویم محتواییخیر

پشتیبانی و آموزش رایگانبله

بارگذاری مطالبخیر

مدیریت سئو و آمارخیر

مدیریت فضای مجازیخیر

مدیریت محصولاتخیر

مشاهده و سفارش

بسته تولید محتوا نقره ای

ماهیانه3 میلیون تومان

مقاله 1200 کلمه ای15 عدد

مقاله 2000 کلمه ای2 مقاله

ادیت و طراحی عکس زیر عنوانبه تعداد مقاله

سئو مقالاتبله

تقویم محتواییبله

پشتیبانی و آموزش رایگانبله

بارگذاری مطالبخیر

مدیریت سئو و آمارخیر

مدیریت فضای مجازیخیر

مدیریت محصولاتخیر

مشاهده و سفارش

بسته تولید محتوا طلایی

ماهیانه5.8 میلیون تومان

مقاله 1200 کلمه ای30 عدد

مقاله 2000 کلمه ای5 مقاله

ادیت و طراحی عکس زیر عنوانبه تعداد مقاله

سئو مقالاتبله

تقویم محتواییبله

پشتیبانی و آموزش رایگانبله

بارگذاری مطالبخیر

مدیریت سئو و آمارخیر

مدیریت فضای مجازیخیر

مدیریت محصولاتخیر

مشاهده و سفارش